info@palmahukuk.com
+90(324) 336 30 13

Toroslar Boşanma Avukatı

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Toroslar Boşanma Avukatı

Toroslar Boşanma Avukatı

Genel bir boşanma sebebi olan şiddetli geçimsizlik ile beraber, zina, terk etme ve onur kırıcı davranış gibi özel sebeplerle de gerçekleşen boşanma nedenleri vardır. Boşanma, evlilik birliğinin resmi olarak sona ermesi halidir.Boşanma davalarına bu konuda uzmanlık sahibi olmuş avukatlar bakar. Avukatlar yoğunlaştıkları konulardaki davalar konusunda uzmanlaştıkça uzmanlık alanları konularına göre olur ve ünvanları da bu konularla anılır; boşanma avukatı, ceza avukatı gibi… Toroslar boşanma avukatı boşanma davalarında gerekli yönlendirmelerle hızlıca sonuç alınmasını sağlar.

 

Boşanma Davaları Kaç Şekilde Olabilir?

 

Boşanma davaları iki taraf arasında anlaşmaya varılarak yapılırsa buna anlaşmalı boşanma davaları denir. Eğer taraflardan birisi diğerinin boşanmak istemesine itiraz ediyorsa buna da çekişmeli davalar denir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar, çocuklar ve mal paylaşımı yönünde de çoğunlukla anlaşmaya varırlar. Toroslar boşanma avukatı her iki nedenden oluşabilecek boşanma davalarında başarıya ulaşmaktadır. Böyle olması halinde genelde tek celseyle ve hızlı bir şekilde boşanma gerçekleşir. Çekişmeli davalarda süre uzar. İki taraf uzlaşamadığından dolayı uzayan bu süre çoğu zaman birkaç celse olarak devam eder.

 

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Yapılması Gerekir?

 

Aile mahkemelerinde görülen boşanma davasını açabilmek için kimlik fotokopisi ile birlikte bir dilekçe hazırlamak gereklidir. Dilekçede hitap edilen kurum kişinin bulunduğu yerdeki aile mahkemesidir. Eşlerden her ikisinin de TC Kimlik numarasıyla isim ve soy isimlerinin yazılması gereklidir. Ayrıca boşanmaya sebep olan durumun da açıklanması gerekmektedir. Şiddetli geçimsizlik, kötü davranış, darp, terk vs gibi bir takım sebepler boşanma nedenidir. Toroslar boşanma avukatı dilekçe hazırlama anından itibaren kanun önündeki haklarınız konusunda bilgilendirme yapıp davanın lehinize sonuçlanması için çalışmaktadır.

 

Boşanma Davaları Sürecinde Sosyal Durum ve Ekonomik Araştırma Nedir?

 

Hakimler davanın sonuçlanması için eşlerin ekonomik durumlarını net bir şekilde bilmelidirler. Kolluk kuvvetlerin yardımı ile eşlerin ikametgah adresleri göz önünde tutularak araştırma yapılır. Eşlerin maddi gücü ne ölçüdedir? Kadın için nafaka bağlanacaksa diğer tarafın karşılama gücü nedir? Bu ve buna benzer soruların cevaplanması adil bir mahkeme süreci için gereklidir. Sosyal ve ekonomik durum araştırmasına “SED Raporu” denmektedir. Toroslar boşanma avukatısed raporu hazırlanma aşamasında gerekli bilgilendirmeleri yapıp sürecin sağlıklı şekilde işlemesini sağlamaktadır. Boşanma davası sonucunun belirlenmesine büyük oranda etki eden bu rapora itiraz hakkı da bulunmaktadır.

 

Boşanma Davalarında Kadının ve Erkeğin Hakları Nelerdir?

 

Kadınların nafaka ve çocukların velayetini talep etme hakları vardır. Aynı hak erkekler için de geçerlidir. Özellikle darpa uğramış kadınlar konusunda bu eylemi işlemiş eşin evden uzaklaştırılması gerekebilir. İki taraf için maddi-manevi tazminat istenebilir. Toroslar boşanma avukatı bölgenin her tarafındaki davalara bakmaktadır.

 

Boşanma Davalarında Avukat Gerekli midir?

 

Her tür davalar tek başına da açılabilmekle birlikte kişiler açtıkları davalarda kanuni haklarını bilmediklerinden dolayı davaları kaybetme riskleri vardır. Toroslar boşanma avukatı dava açmak isteyen bireylere deneyimleriyle yol göstermekte ve davaların hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olmaktadırlar. Bir avukat ile açılan davalarda avukat bütün savunmayı üstleneceğinden ve sizin için çalışacağından davaların sonuca ulaşması hızlı olacak ve sonuçlar kişilerin lehine olacaktır.

 

Şiddet Gören Eş Hangi Adımları Uygulamalıdır?

 

Özellikle ülkemizde kadınların şiddet dolayısı ile mağdur duruma düştükleri sıkça görülmektedir. Şiddete uğrayan bir kadın ilk önce darp raporu alması ve varsa bir takım tanıklar bulabilmesi davada yararına olacaktır. Darp raporu için ilk önce en yakın karakola gidip şikayette bulunulması gerekmektedir. Vücutta bulunan yara izlerinin geçmemesi için bu raporun fazla gecikilmeden alınması gerekmektedir. Toroslar boşanma avukatı şiddet sebebi ile mağdur olan müvekkillerinin yanında olup davaların lehine sonuçlanabilmesi için kanunen gidilecek yolu göstermektedir.

 

Boşanma Davalarında Nakafa Meselesi Neye Göre Sonuçlanır?

 

Kusurun ağırlıklı olduğu taraf nakafa talebi konusunda dezavantajlı taraf olacaktır. Geliri daha az olup ekonomik zorluk içine düşecek olan eş nafaka hakkına sahip olmaktadır. Çocuğun velayeti kime verildi ise çocukları için alınacak nafaka da kendisine bağlanmaktadır. Bağlanan nafaka her sene artarak yenilenecektir. Velayetin verilmesinde çocuk bakım yaşında ise eşlerden hangisinin fiziksel ve psikolojik olarak bakımını sağlayabileceğine hükmedilerek velayet ona verilecektir.

 

Terk Sebebi İle Açılan Davalar

 

Eşlerden birinin evi terk edip 6 ay boyunca gelmemesi boşanma davasını açabilmek için yeterli bir sebeptir. Terk edilen tarafın böyle bir durumda ter eden eşe eve dönme çağrısında bulunması gereklidir. Bu çağrıya 6 ay süresinde uyulmadığı taktirde dava başlatılabilir. Bu durumda davayı terk eden eş değil terk edilen eş açma hakkına sahiptir. Toroslar boşanma avukatı terk sebebi ile açılan davaları müvekkilleri ile takip ederek en kesin sonuca ulaştırılması için hukuksal yolları takip etmektedir.

 

 

 

 

Bize Ulaşın
+90 (507) 503 07 79
E-Posta Adresimiz
info@palmahukuk.com
Adres
İhsaniye mah. 4903 sok. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin