info@palmahukuk.com
+90(324) 336 30 13

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Dünya genelinde ve ülkemizde günden güne artış gösteren boşanma davaları beraberinde bu konuda uzmanlaşmış avukatlara duyulan ihtiyaçların artmasına da sebebiyet vermiştir. Durum böyle olunca da alanında uzmanlaşmış boşanma avukatları, hem hukuki anlamda hem de sürecin yönetilmesi anlamında sürecin yönetilmesi anlamında taraflara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu süreçler oldukça karmaşık süreçler olduklarından tarafların hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir uzmanlığa gereksinim duyulduğunu söyleme de yanlış olmayacaktır. Özellikle anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır gibi sorulara yanıt arayanların cevabını, alanında uzmanlaşmış hukuk büroları ya da avukatlar vermektedir.

 

Anlaşmalı Boşanmas Davası Hakkında

Yukarıdaki soruya yanıt vermeden önce anlaşmalı boşanma davası nedir sorusuna yanıt vermek daha doğru olacaktır. Anlaşmalı boşanma davası adından da anlaşılacağı üzere tarafların kendi iradeleri ile bir araya gelerek hukuki mercilere başvuru yaptıkları bir dava türü olarak nitelendirilir. Bu bağlamda bahsi geçen davayı açmak isteyen tarafların en az bir yıl evli kalmaları beraberinde boşanmayı kendi iradeleri ile istemeleri de oldukça önemli bir etkendir. Tüm bunların haricinde, bahsi geçen davanın hukuki organlar tarafından kabul görebilmesi adına tarafların hakim huzurunda ortak beyanlarını ifade etmeleri de gerekmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Yukarıda da anlatıldığı üzere anlaşmalı boşanma davası açmak için tarafların ortak beyanı ve evliliğin en azından bir yıl sürmüş olması gibi zorunluluklar mevcuttur. Bahsi geçen koşullar göz önünde bulundurulduğunda tarafların dava açabilmek için uzman boşanma avukatı rehberliğine ihtiyaç duyduklarını söylemek yanlış olmaz. Fakat tarafların başvuru süreçlerinde tamamen ortak beyanda bulunmaları oldukça önemli bir etkendir. Eğer taraflardan herhangi biri ortak beyanı zedeleyecek ifade ve taleplerde bulunursa anlaşmalı boşanma davasının boyutu değişir. Bu gibi durumlarda çekişmeli boşanma davası olarak da nitelendirilen tarafların çıkar çatışmasına girdiği hukuki süreç devreye girer.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Etkenler

Anlaşmalı boşanma davası kapsamında dikkat edilmesi gereken birçok etken bulunmakla birlikte, ortak beyan bunlardan en önemlisidir. Tarafların ortak beyanlarını aşağıda sıralanan başlıkların tamamı kapsamında belirtlemeleri önemlidir:

 

Velayet

Velayet kısaca, çocukların hangi tarafta kalacağının belirlenmesine yardımcı olan bir hukuki kapsamdır. Tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmeleri adına, velayeti de ortak beyan kapsamına dahil etmeleri gerekir.

 

Nafaka & Tazminat

Nafaka ve tazminat çıkarı zedelenen tarafın maddi çıkarlarını koruyabilmesi adına talep ettiği meblağdır. Dava kapsamında, tarafların maddi çıkarlarını da ortak beyan etmeleri gerekir.

 

Mal Varlıkları

Ortak bir beyan oluşturabilmek için mal varlıklarının durumu da büyük önem arz eder. Bu bağlamda tarafların anlaşmalı olarak kendi çıkarlarını koruyabilmeleri, mal varlığı beyanlarını da ortak beyan etmelerine bağlıdır.

 

Nihai Karar: Hakimin Tarafların Ortak Çıkarlarını Koruması Hususu

Anlaşmalı boşanma davası süreçlerinde yukarıda sıralanan tüm etkenler yerine getirilse bile sürecin nihai olarak sonlanabilmesi, hakimin inisiyatifine bırakılmıştır. Hakim, inisiyatifini tarafların ve çocukların çıkarlarını optimum düzeyde koruyacak şekilde kullanmak durumundadur. Eğer süreç boyunca ortak beyan edilen kararlar, taraflardan herhangi birisinin çıkarlarını, maddi, manevi hak ve özgürlüklerini zedeleyecek şekildeyse hakim durumu engellemek adına süreci manipüle edebilir. Özellikle çocukların velayet durumu, nafaka ve tazminat gibi durumlarda oldukça hassas olan yargı birimleri, ortak olarak beyan edilen kararların mantıksal ve vicdani tutarlılığını da sorgular. Tüm bu etkenler dahilinde mantıksal, ahlaki ve vicdani olarak tutarlı bir bütün oluşturmayan beyanlar, Türk Medeni Hukuku kapsamınca geçersiz sayılarak tarafların çıkarları göz önünde bulundurularak optimize edilir.

Bize Ulaşın
+90 (507) 503 07 79
E-Posta Adresimiz
info@palmahukuk.com
Adres
İhsaniye mah. 4903 sok. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin