info@palmahukuk.com
+90(324) 336 30 13

Mut Avukat

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Mut Avukat

Mut Avukat

Hukuk fakültesi mezunu olan ve mesleğini avukatlık yaparak sürdüren kişilere avukat denir, herhangi bir kurumda avukatlık yapmayanların Baro’ya kayıtlı olmaları zorunludur. Avukatlar genellikle yaşadıkları ve mesleklerini icra ettikleri yerde ki baroya kayıtlı olurlar, hukuki anlamda yaşanan anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkların çözümünde dava hazırlık aşamasından dava karar aşamasına kadar olan süreci yönetirler ya da bireyin hakkını korur ve savunurlar.

Avukatlar Yargı Erginin Kurucu Unsurudur

İşi sadece davalara girip çıkmak, dava aşamalarını yönetmek olmayan Mut avukat aynı zamanda hukuki danışmanlık, hakemlik ve arabuluculukta yaparlar. Tüm dünya ülkelerinin kendi içlerinde avukatlık mesleğini kapsayan kanunları vardır, ülkede herhangi bir baroya kayıtlı olan Mut avukat tüm ülke sınırlarında mesleğini icra edebilir bu duruma uluslararası avukatlık meslek tekeli denir, birçok ülkede kanunları gereği yabancı avukatlarında dava süreçlerine müdahil olmaları mümkündür. Türkiye’de avukatlık bir kamu hizmeti ve serbest meslek olarak kabul edilir, hakim ve savcılar gibi yargı erginin kurucu unsuru olan avukatlar bağımsız savunmayı serbest olarak temsil ederler, ülkemizde avukatlar bağımsız olarak kamuda ve özel işletmelerde de çalışabilirler.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları Destek Olmak Zorundadır

Ülkemizde avukatlık mesleği 1876 yılında yabancılara yardımcı olma amacı ile kurulmuş, günümüz Türkiye’sinde avukatlığın amacı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki olay ya da anlaşmazlıkların çözümü, hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamaktır. Mut avukat bu amaç doğrultusunda hukuki bilgelerini deneyim ve tecrübelerini adaletin ve bireylerin yararlanmasına tahsis eder bu nedenle tüm yargı organları, emniyet güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel ve resmi tüm kuruluşlar avukatlara destek vermek zorundadır.Bu kurumlar gerekli belge ve bilgileri talep etmesi halinde avukata vermek ile yükümlüdür ancak Mut avukat bu belgelerden örnek alması için vekalet ibraz etmesi şarttır.

Avukatların Belli Başlı Görevleri Vardır

4667 sayılı kanunda 2001 yılında yapılan değişiklik ile avukatlık yargının kurucu unsuru olarak tanımlandı ve avukatlar bu erki paylaşan görevliler olarak kabul edildi. Avukatların belli başlı görevleri arasında

  • Davaların takibi ve hazırlık aşamasında ki yürütülmesi gereken işlemler
  • Gerek duyulduğunda hukuki görüş beyan etmek
  • Anlaşmazlıkları önlemek için hukuki tedbirler almak
  • Bireyin ya da kurumun haklarını korumak
  • Anlaşma ya da sözleşmelerin hukuki temele dayalı olarak gerçekleşmesini sağlamak
  • Hukuki süreçleri uygun şekilde yönetmek yer alır.

Avukat Dava Konusuna Hakim Olmak Zorundadır

Yargı önünde müvekkilinin hakkını korumak ve temsilini sağlamak avukatın işi gereğidir, yaşanan hukuki her türlü anlaşmazlıkta kişiler ya da kurumlar arasında arabuluculuk yapmakta avukatların icra ettikleri işle arasındadır. Bireylerin avukat seçme hakkı olduğu gibi kanun avukatlara da dava dosyası seçme hakkı vermiştir, gelen dava konusunu avukat inceledikten sonra alıp almama konusunda özgürdür yani avukatın gelen her dava dosyasını kabul edecek gibi bir zorunluluğu yoktur. Dava dosyasını yaptığı inceleme sonrasında almaya karar veren Mut avukatavukat ardından müvekkilini dinlemelidir, edineceği bilgiler çerçevesinde dava hazırlık aşamasını yürüteceği için tüm konuya hakim olmalı ve yaşananları dinlemelidir.

Doğru Dilekçe Ve İyi Bir Savunma Davayı Etkiler

Davalarda avukatların mahkemeleri etkiledikleri bir gerçektir bu nedenle avukatlığını üstlenen kişiye birey doğru bilgi paylaşımında bulunmalıdır. Davayı kabul eden avukat kesinlikle benzer konularda araştırmalar yapmalı, davaların sürecini ve alınan kararları incelemeli ki davaya hazırlığı doğru yapsın aksi durumda sadece kendi bilgisi ile hareket eden avukatların hızlı ve kesin karara ulaşması çok kolay olmaz. Hazırlanan doğru dilekçe, iyi bir savunmak, tanıkların dinlenmesi, delillerin sunumu, mahkeme heyetine ve karşı tarafa sorulan sorular dava sürecini etkileyen unsurlardı, iyi bir avukatın bunları biliyor ve uyguluyor olması gerekir.

Avukatlık Mesleğinin İlkeleri Vardır

Avukatlık mesleğinde bazı ilkeler vardır, avukat şeffaf olmalıdır, sır saklamalı ve davanın tarafı olmamalıdır, Mut avukataynı davada karşılıklı iki kişiyi savunamaz. Taraflar arasında ki uyuşmazlığa neden olan haklardan avukat hak talep edemez, bağımsız olmak zorundadır, bağımsızlığını etkileyecek olduğuna inandığı davayı almamalıdır. İdari kurumlara ve adli kurumlara karşı müvekkilinin savunma fonksiyonuna sahiptir. Avukatlık mesleği birçok meslek grubunda olduğu gibi branşlara ayrılmaz, hukuk fakültesini bitiren ve en az bir yıllık stajını tamamlayarak mesleğini icra etmeye başlayan avukatların istediği konulardaki davalara girip diğerlerini reddetmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Avukatın Branşı Ve Kıdemi Yoktur

Mut avukat her türlü davaya bakmakla yükümlüdür ancak bir alanda kendini yetiştirmesi kendi vereceği bir karardır. Bir avukat hukukun hangi alanında tecrübe ve deneyimlerini arttırmak isterse o yönde kendini geliştirir ve donanım kazanır ama bu onun branş seçtiği anlamını taşımaz. Bu nedenle avukatların ceza avukatı, boşanma avukatı ya da icra avukatı şeklinde tanımlanmaları doğru değildir. Avukatlık mesleğinde branş olmadığı gibi kıdemde yoktur yeni bir avukat ile 30 yıllık bir avukat arasında hak ve yetki farkı yoktur, sadece deneyim ve tecrübe farkı vardır.

Bize Ulaşın
+90 (507) 503 07 79
E-Posta Adresimiz
info@palmahukuk.com
Adres
İhsaniye mah. 4903 sok. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin