info@palmahukuk.com
+90(324) 336 30 13

Bozyazı Boşanma Avukatı

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Bozyazı Boşanma Avukatı

Bozyazı Boşanma Avukatı

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde aile hukukunu kapsayan davalarda görev alan avukatlara halk arasında boşanma avukatı denir oysa hukukta avukatların branşlarına yer verilmez. Avukatlar kanunu meslek grubunun boşanma, ceza, icra gibi dallara ayrılamayacağını kesin hükme bağlamaktadır. Her türlü davayı almakta özgür olan Bozyazı boşanma avukatı müvekkillerinin hukuki temsilcisi olarak her türlü davaya bakabilirler.

Aile Hukuku Oldukça Geniş Konuları Ele Alır

Avukatlar belli bir alanda diğer konulara göre daha fazla kendini yetiştirmekte de özgürdür, gerek boşanma gerek ceza davaları gibi tercih ettikleri bir dava türünde diğerlerine göre daha fazla deneyim sahibi olabilirler. Bu durum karşısında vatandaş, avukatı başarılı olduğu alan ile anar ve ona boşanma avukatı gibi terimler ekleyerek tanımlar. Hukuk sistemi tüm dava türlerinde geniş bir alandır, aile hukuku da kendi alanında oldukça geniş konuları ele alır, boşanma dışında miras, nafaka, tedbir kararları, aile konutunun ve bireylerin korunması, yaş düzenlemeleri, velayet davaları, soy bağı davaları gibi sayısız dava konusu sayılabilir.

Avukat Bilgi Ve Deneyim Sahibi Olmalı

Tüm bu konularda bilgi ve deneyim sahibi olan Bozyazı boşanma avukatıboşanma avukatı denilen tanımın içindedir ancak sadece aile hukukunda değil ona bağlı diğer alanlarda da bilgi sahibi olmalıdır. Örneğin icra iflas hukukunu bilmeli, eşya hukukunu, miras hukukunu, borçlar kanununu çok iyi bilmelidir çünkü aile hukuku içinde değerlendirilen ve yargılama aşaması bu yönde devam eden davaların bir şekilde direk ya da dolaylı olarak bu alanlarla da bağlantısı vardır.

Boşanma Davalarında Hukuki Destek Önemlidir

Boşanma davası hiç şüphe yok ki en yıpratıcı dava türüdür, bu süreçte çiftler maddi ve manevi yorulur, dava sürecinde hem çiftlerin yorulmasını azaltacak hem de davayı yönetecek bir hukuki destek önem kazanır. Davanın üçüncü tarafı olan bir de çocuklar vardır, anne ve babasının arasında kalan uğruna savaş verilen ama yıprandığı düşünülmeyen çocuklarında hakkını korumak ve boşanma sürecinde manevi zararlardan korumak adına davanın hızlı ve kesin olarak bitirilmesi en doğru yöntem olmalıdır. İyi bir Bozyazı boşanma avukatıtüm bu konularda çiftleri bilinçlendirmeli gerekirse boşanma davası açma aşamasına gelmeden eşlerin anlaşarak süreçten her üç tarafında az bir yara ile çıkmalarını sağlar.

Boşanmayı Gerektiren Hukuki Nedenler

Boşanma konusunda kararlı olan çiftlerin boşanma davalarında avukatın izleyeceği yol bellidir, öncelikle boşanma gerekçesinin hukukta haklı bir nedene dayandırılması gerekir. Bu nedenler arasında aldatma, küçük düşürücü şekilde hakaret, aşağılama, onursuz yaşam sürme, aile konutunu terk etme gibi nedenler Türk Medeni Kanununa göre boşanmayı gerektiren hukuki nedenlerdir, Bozyazı boşanma avukatımüvekkili ile iletişim halinde olup bu nedenlerden en doğrusunu belirlemelidir. Şayet hukuka dayalı bir neden gösterilmeden boşanma davası açılırsa boşanmanın gerçekleşmesi söz konusu olmayabilir bu nedenle boşanma davalarında avukata gerek yok düşüncesinde vaz geçmek gerekir.

Boşanma Davalarında Avukata Gerek Vardır

Boşanma davalarında hukuki bir desteğe yani bir avukata aslında gerek vardır. Boşanma davasının nedeninin tespitinden sonra müvekkilin hak ve talepleri ele alınmalı, velayet hakkı, mal paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konularda netleştirilmelidir. Dava dosyasını kesin sonuca götüren bir konuda deliller ve tanıklardır, dava nedeninde ve taleplerinde haklı olduğunu ispatlamak için avukat ortaya koyduğu delillerin incelenmesini ve tanıkların dinlenmesini talep etme hakkına sahiptir hatta olayın aydınlatılması ve haklılığın kanıtı için tanıklara sorularda sorabilir. Boşanma davalarında bu kadar önemli olan Bozyazı boşanma avukatı desteği tedbir davalarında da son derece önemlidir, uzaklaştırma, iletişimin engellenmesi ve nafaka gibi konularda tedbir kararlarının alınması için aile hukuku çerçevesinde hareket eden avukatların bunun için boşanma davası açmasına gerek yoktur tedbir kararlarında dava sürecine bakılmaz.

Boşanma Davalarında Avukatların Rolü Büyüktür

Boşanma avukatı sadece çekişmeli boşanma davaları için yardımına başvurulan kişiler değildir anlaşmalı boşanma davalarında da avukatların rolü büyüktür. Taraflar anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan protokolü eksik düzenleyebilir, hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmesi güç sonuçlar elde edilir. Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı konusunda protokolde alınan kararları belirtmeyi atlayabilir iyi bir avukat müvekkilini bu konuda uyararak gerektiğinde 10 yıl süre ile bu hakkının saklı olduğunu iletir.

İyi Avukatı Reklamlarda Bulamazsınız

Bu ve benzeri küçük detaylar anlaşmalı boşanma davalarında da aslında bir avukata ihtiyaç duyulduğunun kanıtıdır. Dünyanın her yerinde davaların yargılama aşamasında Bozyazı boşanma avukatı önemli bir sorumluluk üstlenir, yaptıkları savunma sundukları deliller ve dinlenen tanıklar sayesinde mahkeme heyetinin karar vermesinde etkili olan avukatlar davanın boyutunu değiştirir. Ülkemizde avukatlar kanununa göre avukatların reklam yapmaları yasaktır dolayısı ile en iyi avukatı bulmak için yapmanız gereken reklamlarda isim aramak olmamalı. Ya bir tanıdık vasıtası ile ya da kendi yaptığını araştırma sonucunda bu alanda uzman olan avukatları tercih edebilirsiniz. Bozyazı boşanma avukatı olarak aile hukuku konularında deneyimli kadrolar ile hukuki destekler verilmektedir.

Bize Ulaşın
+90 (507) 503 07 79
E-Posta Adresimiz
info@palmahukuk.com
Adres
İhsaniye mah. 4903 sok. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin